A Planetary Update

 

Er is allang een wens op de planeet geweest dat het licht al zijn glorie brengt en ons met zijn overvloed en genade, van de sokken veegt. We hebben daar op vertrouwd, op veel manieren.  Het is nu tijd om werkelijkheden en het proces van meesterlijke en gerealiseerde evolutie te begrijpen.

Het is tijd om een begrip naar je bewustzijn te brengen van innerlijke kwaliteiten welke we allemaal hebben die ons tot het punt kunnen brengen om waardevol te zijn, om een beter woord te willen, om het geschenk van een transcendente levensruimte te ontvangen.

Met vreugde kan ik de dag aankondigen dat die tijd is gekomen voor dit niveau en voor de planeet Aarde. Zij is nu klaar om in de bekende en de progressieve variaties te springen van het rijk dat gekend wordt als de 5de dimensie. Die komt spoedig en het uiteindelijke resultaat zal mogelijk binnen de twee jaren gebeuren. Deel van de overgang van deze belevenis is voor haar om haar subtiele lichamen langzaam in de hogere vibraties van licht te brengen. Dit gebeurt nu.

Terwijl ze verder gaat met deze beweging, begint ze alle vormen op Aarde die een zelfde vibratie hebben bereikt, te omarmen. Niet alleen de mineralen, niet alleen de elementale wereld, de rivieren en bomen, maar ook de dieren en insecten, en diegenen van de mensheid met de LichtKracht  die verder gegaan zijn in de toepasselijke trilling. Dit is nu aan het gebeuren. Velen van jullie kunnen dat kortgeleden hebben gemerkt dat je in twee werelden hebt gewerkt of dat het niet voelt alsof je helemaal in dit ene bent. Dit is het gevolg van de overgang van de derde naar de vijfde. Bij het grootste deel gebeurt dit niet in een ogenblik. Het is veel meer een geleidelijk programma van aanpassing zodat terwijl elke dag en elke week voorbijgaat men meer bekend raakt met de hogere rijken van bestaan in de 5de dimensie en dat men begint om die werkelijkheid als hun leven te adopteren. Dit zorgt ervoor dat angsten van het onbekende geleidelijk worden getransmuteerd als een nieuw begrip plaats vindt in de mens. Velen, zoals ik zei, ondergaan dit proces nu. Je kunt merken dat je slaaptijd variabel is.

Terwijl de tijd verder gaat in de volgende 12 maanden en terwijl meer mensen hun eigen vibratie voldoende laten toenemen, zullen ze ook in de liefdevolle armen van de Aarde Moeder getrokken worden en opgenomen worden om zich aan hun nieuwe plek van bestaan aan te passen in de 5de dimensie. Er zijn enkelen die niet in deze 5-dimensionale wereld willen blijven en die terug zullen keren naar huis. Dit gebeurt juist bij velen van de LichtKracht op Aarde.

De tijd die er nu is heeft enkele veranderingen, vergeleken met wat lang geleden oorspronkelijk werd gepland. De Aarde zelf gaat zachtjes over naar haar nieuwe rol in de hogere lagen van bestaan, terwijl zij, in deze fase, het stoffelijke frame wil achterlaten dat ze gebruikt heeft om mee te werken en dat ondersteuning bevatte voor haar levensvormen.

Dit betekent dat er enkelen zullen zijn die in de tijd die voor je ligt in dat frame willen blijven. Dit zullen hoofdzakelijk degenen zijn die een bestaan kiezen om te leren en daar kan in de 5de dimensie niet in worden voorzien. Deze paden van voortgezet begrijpen op de niveaus van het 3-dimensionale bestaan, nogal zullen verschillen in de toekomst op dit niveau,  en die zullen er voor zorgen dat deze wezens een groter begrip en evolutie in dit universum gaan verkrijgen. Daarbij komt dat sommigen een andere ervaring zoeken dan die waar hierin wordt voorzien en zij zullen gaan transcenderen om andere planetaire 3-dimensionale systemen te bezoeken.

De vraag van nu is er één. Die is  - wat kies je als jouw toekomst? Als je voelt dat je innerlijke wens is om harmonie te zoeken die geboden wordt in het 5-dimensionele niveau, dan moet je ten eerste al dit erkennen dat alhoewel er altijd bijstand komt om zo’n besluit te ondersteunen, jij zelf alleen jouw bestemming bent. Wat nodig is, is dat je nu begint en met beide handen de toekomst grijpt die je uitkiest. Om binnen te gaan in de dimensie waar de Aarde nu binnengaat heeft een voortdurende inspanning nodig van jou zelf om in die vereiste vibratie te blijven – vanaf dit moment. De wijze waarop je dit bereikt is door vereniging te zoeken met het Licht. Reik uit naar de Hogere Rijken van bestaan; reik uit naar de engelen, Opgestegen rijken en gidsen; en vraag dat je iedere bijstand kunt krijgen die is toegestaan om jou dit doel  te helpen bereiken. Er wordt verwacht dat je jezelf onder controle hebt. Onder controle betekent overgeven aan de Hoogste Goddelijkheid in jou. Dat betekent het loslaten en je onthouden van activiteiten die je in een dichter patroon van energie brengt. Er wordt door de Hogere rijken van Licht gezegd dat voor hen die dit pad zoeken, je uiteindelijk vol vreugde zult zijn door de inspanning die je hebt geleverd aan dit ondernemen.

Het betekent dat je nu met God samengaat. Je moet erkennen dat je werkelijk God bent. En met die acceptatie komt het weten dat je moet handelen op de manier van God – en laat je jezelf meedrijven met de schoonheid van schepping via de snelle stroom die het pad vormt naar een hogere wereld van bestaan die vol harmonie, rust en vreugde is.

Als je nu kiest om op het platform te blijven van het 3-dimensionaal bestaan is de instructie een beetje anders. Het moet ook de inherente stuwing hebben die je van binnen voelt die de uitingsmogelijkheid zoekt voor het begrip van alles dat je omgeeft. Het universum is oneindig en tijd bestaat niet in de rijken van de hoogste waarheid. Daarom hoef je geen tijd in beschouwing te nemen. Alleen maar dat je je gekozen bestemming volgt, welke je voor jezelf koos.

Breng vrede in al je gedachten, het maakt niet uit welke wereld je koos die voor je ligt. Uiteindelijk leiden alle paden in een richting.  Jullie worden opnieuw verenigd met geliefde personen en zult de dromen dromen die je in de eeuwigheid voor jezelf hebt uitkozen.

Zo zij het.

Ik ben Chaldron

Chaldron is van de groep van Hoogste Kosmische Wezens die het Originele Plan voor Atlantis neerlegde.

© Channelled by Sandy Stevenson 27th March 2011

   www.lightascension.com/welcome.html

 

(vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl )