Visatos  Dėsnis

 pasiunti – sugrįžta  tau pačiam

 

Gyvenimo ratas.Taip kaip ir išsviestas bumerangas, jis sugrįžta mums patiems. Tai sakytina apie mūsų mintis, veiksmus ir emocijas. Mūsų emocijos tūno subtiliajame energiniame kūne, kurį vadiname „emociniu kūnu“. Šis emocijų laukas išeina už mūsų fizinio kūno ribų ir yra dalis mūsų auros lauko. Visada sakau žmonėms, kad jie gali išsklaidyti sukilusias negatyvias emocijas pirmiausia sąmoningai jas pajutę, o po to į jų aurą nukreipę šviesos srautą, idant padidėtų tos emocijos šviesos virpesių dažnis. Žinoma, iš kart gali ir nepavykti, tad  gali tekti pasipraktikuoti. Jei matot, kad jums sekasi sunkiai, galbūt bus lengviau pasinaudoti kitu, detalesniu metodu, apie kurį užsimena aukštesnės sferos.

Jis aprašytas žemiau.

Viskas, kas tik pasklinda iš jus supančio energinio lauko, pasireiškia kaip jūsų gyvenimo įvykiai.

Mūsų minčių ir emocijų dariniai – tai pastoviai į visatą išsiunčiami signalai. Mūsų emocijos ir mintys sukuria energijos lauką, kuris veikia kaip bumerangas, o tai reiškia, kad viskas, ką sukuriame, sugrįžta mums atgal. Mes „kuriame“, o visata tobulai mus atliepia. Būtent taip ir vyksta kūrimas. Todėl reikia suprasti, kad jūsų emocijos ir mintys yra raktas tam signalui, kurį patys ištransliuojate.

Kai emocija yra kontroliuojama; užgniaužiama; pajusta bet nepripažinta ar nesuprasta; kai ji ignoruojama ar nuslopinama; kai ji apima visą jus, bet nepajėgiate jos net įvardinti ar pasakyti, kas ją sukėlė; kai jaučiatės kalti ir save smerkiate (arba priimate kitų pasmerkimą) už tai, kad jaučiate tą emociją; kai šią emociją pakeičiate kita vien siekdami ją pakeisti/ užblokuoti; kai ją paprasčiausiai norite apeiti ar paneigti – ji pasiunčia signalą, pranešantį, kad „tai dar neišspręsta ir turi būti užfiksuota“. Taip ši emocija įsitvirtina jūsų energiniame lauke. Tai nėra optimalus sprendimas jokiam žmogui. Žinoma, galiausiai iš to taip pat kai ko išmokstama, bet kartais tai pareikalauja ne vieno gyvenimo. Taigi, viskas į naudą, bet geriausia būtų iš vis nesukurti tokio ilgo mokymosi būtinybės.

Tai, kaip sureaguojate į savo pačių emocijas  tiesiogiai paveikia jūsų energijos virpesių dažnį ir apsprendžia, ką pritraukiate į savo gyvenimą.

Idealiausias būdas susitvarkyti su nepageidaujama emocija yra ją išjausti, identifikuoti ir suvokti ar kartais joje nėra kažko, ko dar neišmokote. Jei nutarsite, kad iš tos emocijos jums nėra jokios naudos, užuot ją giliai savyje palaidoję ar tuoj pat, neapgalvotai, jos poveikyje ėmę veikti, geriau skirkite jai papildomą dėmesį. Pabandykite ją integruoti. Įvardinkite ją taip tiksliai kaip tik sugebate, pvz.: trūksta kantrybės, jaučiatės išduoti, patyrėte netektį, baimę ir tt.

Po to patyrinėkite, kodėl taip jaučiatės. Jausmas sukyla, kai jis nori jums kažką pasakyti. Jei nesuprantate, kodėl jis sukilo, analizuokite tol, kol kažkas ims aiškėti. Šio „narpliojimo“ metu gali iškilti dar kitokios emocijos.

Kai suprasit, kad emocija sukyla kad  jums padėtų, įsijungs dėkingumas ir atleidimas. Taigi padėkokite tai emocijai, kad ji yra. Tarp kitko, dažniausiai koks nors asmuo išprovokuoja emocinę reakciją, tad derėtų padėkoti ir tam asmeniui, jei tik sugebate tai suprasti. Tie žmonės padeda jums kažko išmokti, nežiūrint ką apie juos manote. Nebūtina jiems dėkoti balsiai. Pakanka padėkoti mintyse, telepatiškai, bet jei manote, kad jie pakankamai sąmoningi ir supras jūsų padėką bei ją priims, galite padėkoti jiems  ir garsiai.

Šitaip elgdamiesi su nepageidautinomis emocijomis, jūs integruojate tas vertybes, kuriomis naudojotės, kad su jomis susitvarkytumėte, pavyzdžiui, dėkingumą. Taigi užuot leidę savo energiniame lauke įsitvirtinti neapibrėžtai, su jumis nesiderinančiai emocijai, kuri neigiamai veikia jūsų lauką, jūs pakeičiate ją į subalansuotą, harmoningą emociją, turinčią aukštesnį šviesos virpesių dažnį. Užuot leidę, kad jūsų energinį lauką darkytų nevaldomai šėlstanti, netikėtai jus užgriuvusi emocija, dabar turite tokią, kurios virpesiai apima dorą, įsipareigojimą dvasingumui, discipliną, susibalansavimą, augimą ir platesnį požiiūrį į tą neigiamą emociją. Tada emocinio lauko geometrija persigrupuoja ir prisiderina prie to, ką jūs iš savęs išsiunčiate. Tuo būdu ši emocinė patirtis yra perkeliama į aukštesnę ir švaresnę erdvę, o tai savo ruožtu dabar ims traukti tokius vykius/ situacijas, kurios atitiks šias aukštesnes vibracijas.

Jei išreiškiate neigiamas emocijas, atitinkamai į tai atsišaukia (reaguoja) ir energijos geometrinis laukas, nes būtent tokią realybę jis gauna iš jūsų. Jis atspindi tikslų bejėgiškumo ir nesugebėjimo savęs valdyti dažnį, kurį jūs paskleidžiate.

Neigiamomis emocijomis vadiname bet kurį jausmą, kuris jus verčia liūdėti ir jaustis nelaimingu. Jas išgyvendami imate nemėgti savęs, kitų ir net paties gyvenimo. Jos pakerta jūsų pasitikėjimą savimi, sudrumsčia protą ar net susargdina kūną. Tai tokios emocijos kaip pyktis, pavydas, baimė, nekantrumas, frustracija, pojūtis, kad esate apgauti, išduoti, kažką praradę, vieniši, atsidūrę neviltyje, pasipiktinę, pažeminti, atstumti, kad su jumis neteisingai elgiamasi ir esate nemylimi.

Pozityvios emocijos kyla, kai jaučiatės dėkingi, džiaugsmingi, linksmi, susidomėję, laimingi, kai niekas jūsų neslegia, kai jaučiatės laisvi, taikingi, mylintys, kai turite tikslų  ir easte pilni  vilčių bei giedros nuotaikos, jaučiatės pasitikintys, entuziastingi, sveiki, dvasingi ir klęstintys.

Jūsų žemiškoji kelionė veda į tai, kad jūsiškis trečiosios dimensijos (3D) aš integruotųsi į aukštesnės dimensijos aš. Įvairios kartais patiriamos aštresnio sąmoningumo akimirkos ir jų metu atsivėręs platesnis suvokimas ir yra tie pagrindiniai pokyčių laipteliai, kurie veda jus dar vienu žingsneliu gilyn į šią integraciją. Tie žingsneliai gali būti maži ar didesni – žinokite, kad kiekvienas jų atnešamas pokytis yra svarbus ir labai vertingas. Jūsų vidinė realybė – vidinis pasaulis – turi daugiau įtakos nei kokios nors trečioje dimensijoje  veikiančios socialinės sistemos. Tomis akimirkomis jūs išeinate iš 3D pasaulio linijinio laiko ir susiderinate su Dieviškąja tvarka. Tai yra dalis kelionės, kurioje jūsų ego asmenybė įsilieja į jūsų Aukštesnįjį Aš.

Jūs tampate vientisu kaip individualybė tomis akimirkomis, kada atpažįstate save kaip kūrėją. Kiekviena tokia akimirka jus priartina prie platesnio ir gilesnio supratimo Tiesos Visko Kas Yra  (the Truth of All that is).

 

 2019.