BESĄLYGINĖ   MEILĖ

 

Aš tave myliu tokį, koks esi, nes tu sieki savaip save išreikšti pasauliui. Gerbiu tavo pasirinkimą mokytis taip, kaip tau priimtina.

Žinau, kaip svarbu, kad būtum toks, koks tu pats nori būti, o ne tokiu, kokiu noriu aš ar kas nors kitas norėtų, kad būtum. Suvokiu, kad negaliu žinoti, kas tau yra geriausia, nors kartais man ir atrodo, kad žinau. Aš nebuvau ten, kur tu buvai ir nežvelgiau į gyvenimą tuo rakursu, kokiu jį matei tu. Nežinau, ką tu esi pasirinkęs išmokti ir kaip tu tai nori padaryti: su kuo ir per kokį laikotarpį. Gyvenau žiūrėdama į gyvenimą ne tavo akimis, tai kaip galiu žinoti, ko tau reikia?

Leidžiu tau būti pasaulyje be mano kritiškų minčių ar pastabų apie tai, ką užsimojai daryti. Nematau jokios klaidos tame, ką darai ar sakai. Iš ten, kur dabar esu, matau, kad yra daugybė būdų suvokti ir patirti įvairias gyvenimo puses. Be jokių išlygų leidžiu tau pačiam rinktis, ko nori tu. Už tave nieko nesprendžiu, antraip paneigčiau tavo teisę į tavo paties evoliuciją ir tuo būdu paneigčiau ją ir sau, ir visiems kitiems.

Niekada neatimčiau iš tų, kurie pasirenka eiti savo keliu, tos vidinės dovanos, kurią gavau iš Dievo: meilės dovanos visiems jo tvariniams, vien todėl, jog jie eina tokiu keliu, kuriam galbūt nuspręsčiau neeikvoti nei savo galių, nei energijos. Kaip aš myliu jus, taip ir pati būsiu mylima. Ką pasėsiu, tą ir pjausiu.

Palieku tau visatinę (universalią) laisvos valios teisę žygiuoti savo paties keliu, savo paties žingsniu, kai kada sustojant pailsėti, jei tau to prireikia. Aš nesakysiu, kad tavo žingsniai per dideli ar per maži, nei kad jie per lengvi ar per sunkūs, ar kad jie kai kada veda aukštyn ar žemyn, nes tai būtų vien tik mano požiūris. Matydama tave nieko neveikiant, galiu pagalvoti, kad tai negerai, bet iš kur man žinoti? Galbūt kaip tik tada, kai tiesiog palaimingai sau stovi Dievo Šviesoje, per tave srūva stipri gydanti energija. Juk ne visada sugebu matyti aukštesnį Dieviškos tvarkos vaizdą.

Visi turi neginčijamą teisę pasirinkti savo evoliucijos kelią, todėl su didele meile pripažįstu tavo teisę pačiam nuspręsti savo ateitį. Nuolankiai sutinku, kad kelias, kuris geriausiai tinka man nebūtinai turi tikti ir tau. Žinau, kad ir tu esi vedamas, kaip ir aš, ir tau leidžiama pačiam patirti visą savo vidinio kelio atradimo jaudulį.

Žinau, kad skirtingos žmonių rasės, religijos, tautybės, kaip ir tikėjimų bei papročių įvairovė, mus labai praturtina. Tokia gausi įvairovė mus daug ko išmoko. Žinau, kad kiekvienas mokomės mums unikaliu būdu, siekdami įnešti savo indėlį į visumos  meilę ir išmintį. Jei būtų tik vienas veikimo būdas, pasauliui pakaktų tik vieno žmogaus.

Mylėsiu tave net jei elgsies kitaip nei galvočiau, kad turėtum elgtis ar tikėtumei skirtingai nei aš. Suprantu, kad tikrai esi man brolis ar sesuo, nors gali būt gimęs kitoje vietoje ir tikėti kitokį dievą nei aš. 

Meilė, kurią jaučiu, skiriama  visam Dievo pasauliui. Žinau, kad viskas kas gyva yra dievo dalis ir jaučiu gilią meilę kiekvienam žmogui, gyvuliui, medžiui ir gėlei, kiekvienam paukščiui, upei ir vandenynui, ir visiems pasaulyje esantiems tvariniams.

Gyvenu mylinčiai tarnaudama kitiems taip kaip tik geriausiai sugebu, darausi išmintingesnė, suvokdama dieviško tobulumo tiesą, tapdama vis laimingesnė ir patirdama džiaugsmą

                                                                                                                                   BESĄLYGINĖS  MEILĖS   -

                                                                                                                                                                         SANDY  STEVENSON

 

Translated by Lilije Talmantiene. March 2019

                                                                            

 Sandy Stevenson  1996

This article may be freely copied providing it is correctly accredited and remains unchanged.