Villkorslös Kärlek

 

Jag älskar dig som du är, när du försöker hitta ditt egna speciella sätt att relatera till världen. Jag hedrar dina val att lära på de sätt som känns bra för dig.  

Jag vet att det är viktigt att du är den person du vill vara och inte någon som jag eller någon annan tycker att du ska vara. Jag förstår att jag inte kan veta vad som är bäst för dig, fast jag ibland tror att jag gör det. Jag har inte varit där du har varit , sett på livet från din vinkel. Jag vet inte vad du har valt att lära dig, vilket lärosätt du valt, med vem eller när. Jag har inte vandrat genom livet med dina ögon, så hur kan jag veta vad du behöver.  

Jag tillåter dig att vara på jorden utan en tanke eller ett ord av fördömande av mig, på de gärningar du åtar dig. Jag ser ingen fara i det du säger eller gör. På den här platsen där jag är, ser jag att det finns många sätt att uppnå och få erfarenheter utav olika skiftningar i vår värld. Jag tillåter utan reservation alla de val du gör i varje ögonblick. Jag gör inga fördömanden på det, för om jag skulle förneka din rätt till utveckling, då skulle jag även förneka min egen rätt och alla andra.  

För dem som valt en väg som inte jag kan gå, väljer jag att inte lägga min kraft och energi på den vägen. Jag förnekar aldrig dig den kärleksgåva som Gud har tilldelat mitt inre för alla skapelser. Så som jag älskar dig ska jag själv bli älskad. Så som jag sår får jag skörda.  

Jag tillåter dig den universella rätten av fri vilja, att gå din egen väg, skapande varje steg eller sittande ner en stund, om det är det som är rätt för dig. Jag kommer inte att döma dig för att dessa steg är stora eller små, ljusa eller tunga eller om de leder upp eller ner, för det är bara min åsikt. Jag kanske ser dig göra ingenting och bedömer det vara ovärdigt och ändå kan det vara det som ger dig stor healing, när du står välsignad av Guds ljus. Jag kan inte alltid se den högre bilden av gudomlig ordning.  

För det är den omistliga rätten för allt liv att välja sin egen utveckling och med stor kärlek bekräftar jag din rätt att forma din framtid. I medmänsklighet dyrkar jag verkligheten, att vägen jag ser är bäst för mig, men det behöver inte betyda att den är bäst för dig också. Jag vet att du leds såsom jag och följer den inre glädjen att veta din egen väg.  

Jag vet att många raser, religioner, nationaliteter och trosuppfattningar i världen ger oss stor rikedom och tillåter oss förmånen och lärandet av sådana olikheter. Jag vet att vi lär oss på vårt eget unika sätt, för att bringa kärleken och visdomen tillbaka till helheten. Jag vet att om det bara fanns en väg att göra något på, så skulle det bara behöva finnas en enda person.  

Jag vill inte bara älska dig om du uppför dig på ett sätt som jag tycker du borde göra eller tro på det som jag tror på. Jag förstår att du i sanning är min bror eller syster även om du blivit född på en annan plats eller tror på en annan Gud än jag.  

Den kärlek jag känner är för hela Guds skapelse. Jag vet att allt levande är en del av Gud och jag känner en djup kärlek inom mig för varje person, djur, träd och blommor, varje fågel, flod och hav och för hela skapelsen.

Jag lever mitt liv i kärlek och tjänande, och jag försöker vara mitt bästa jag, bli visare i den gudomliga sanningens renhet, och blir lyckligare i glädjen av den villkorslösa kärleken

 

Text av Sandy Stevenson
med tillåtelse av Sandy, kopiera den fritt.

Svensk översättning :
Marie J Ytterman

www.lupus-stigfinnaren.se

 

 Back to main Articles Page